Flypassasjerrettigheter i EU

Som flypassasjer har du en rekke rettigheter dersom du skulle bli rammet av et forsinket fly. EUs lov om flypassasjerrettigheter er offisielt kjent som Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004. I det følgende kaller vi denne forordningen bare for EF 261. Dette er en europeisk lov som krever at flyselskapene kompenserer passasjerer for lange flyforsinkelser, kanselleringer og i situasjoner der de nektes ombordstigning.

Sjekk kompensasjon

EU-rettigheter – Forsinkede fly

Passasjerer på flyreiser i EU som faller under EF 261, har rett til opptil 600 EUR i kompensasjon for flyforsinkelser på mer enn 3 timer. En rekke faktorer bestemmer hvorvidt du er berettiget til kompensasjon, og hvor mye penger du har krav på. I de følgende avsnittene finner du svar på en del spørsmål du kanskje har knyttet til dette.


Hvilke flyvninger omfattes av EF 261?

Loven omfatter naturligvis de fleste ruter innen Europa. Dette inkluderer ikke bare EUs luftrom, men også Island, Norge, Sveits og de såkalte «ytre regionene» (Fransk Guiana, Martinique, Mayotte, Guadeloupe, La Réunion, Saint Martin, Madeira, Azorene og Kanariøyene).

Mange internasjonale flyreiser omfattes også. Hvis flyvningen din går fra en flyplass i EU, omfattes den av loven. Hvis flyvningen din går fra andre steder, men destinasjonen er i EU, avhenger dekningen av flyselskapet: Hvis det er et europeisk flyselskap, er flyvningen dekket. Forvirrende? Her er en enkel tabell til hjelp:

ReiseruteFlyselskap fra EUFlyselskap fra utenfor EU
Fra EU til EUDekketDekket
Fra EU til utenfor EUDekketDekket
Fra utenfor EU til EUDekketIkke dekket
Fra utenfor EU til utenfor EUIkke dekketIkke dekket

I noen tilfeller kan avbrutte flyvninger utenfor EU være omfattet av EF 261 hvis de er en del av en og samme flyreservasjon med samme flyselskap (med samme bookingreferansenummer). Den enkleste måten å finne ut om du er dekket på, er å bruke AirHelps berettigelsessjekk.

Siden 2015 har i gjennomsnitt 6,4 millioner mennesker verden over vært berettiget for kompensasjon under EUs forskrift om flypassasjerrettigheter (EF nr. 261)

Alle flyselskaper

Alle land

Du betaler ingenting hvis vi ikke vinner saken


Er alle forsinkelser dekket?

Bare forsinkelser på mer enn 3 timer er dekket.
Ankomsttidspunktet er ikke når hjulene treffer rullebanen, men når flyet er parkert ved gaten og dørene åpnes.

Ekstraordinære omstendigheter er ikke dekket.
Flyselskapet kan også unngå ansvar hvis forsinkelsen skyldes såkalte «ekstraordinære omstendigheter». Dette omfatter situasjoner som lynnedslag, medisinske nødsituasjoner, streiker, alvorlige ugunstige værforhold, restriksjoner pålagt av lufttrafikkkontrollen, plutselige feil på flyplassradaren, sabotasje, politisk uro, terrorhandlinger osv.

Ikke fullt så ekstraordinære omstendigheter skal dekkes.
Flyselskapene viser ofte til «tekniske problemer» eller «driftsrelaterte omstendigheter» som grunner til forsinkelser. Den gode nyheten er at EU-domstolen gjentatte ganger har slått fast at dette ikke kvalifiserer som «ekstraordinære omstendigheter», noe som betyr at de ikke er tilstrekkelige til å frita flyselskapene fra deres forpliktelser i henhold til EF 261.


Hvor mye har jeg krav på ved forsinkelse?

Forutsatt at flyvningen omfattes av loven, avhenger kompensasjonsbeløpet av tre faktorer:
– reiseavstand,
– om flyvningen er innenfor EU eller ikke,
– lengden på forsinkelsen – som nevnt tidligere er bare forsinkelser på over 3 timer dekket.
Dette er litt komplisert, men igjen har vi laget en tabell som forklarer bedre:

Forsinkelsens lengde
Under 3 timer3–4 timerOver 4 timerIngen ankomstAvstand
€ - 250 € 250 €250 € Alle flyvninger på 1500 km eller mindre
€ - 400 € 400 € 400 € Flyreiser innad i EU på over 1500 km
€ - 400 € 400 €400 € Flyreiser ikke innad i EU på mellom 1500 km og 3500 km
€ - 300 € 600 € 600 € Flyreiser ikke innad i EU på over 3500 km

Er hele reisen dekket hvis jeg har korresponderende flyvninger?

Som nevnt er reiseavstand en faktor som bestemmer hvor mye penger du har krav på (se «Hvor mye har jeg krav på ved forsinkelse?» over). Hvis du har en flyreise med flere ulike flyvninger, kan det imidlertid hende at bare en del av reisen vil regnes med i kompensasjonen. For det første må reisen oppfylle noen få vilkår:

– Alle flyvninger må være under en og samme booking, ikke kjøpt individuelt.
– Flyforstyrrelsen må være dekket i henhold til EF 261 (se «Hvilke flyvninger omfattes av EF 261?» over).
– Forsinkelsen ved din endelige destinasjon må være på over 3 timer.

Dersom en flyforstyrrelse oppfyller kriteriene ovenfor, plikter det aktuelle flyselskapet å gi deg kompensasjon. For å beregne reiseavstanden som dekkes, medregnes både den forstyrrede flyvningen og flyvninger som kommer etter den. Eventuelle deler av reisen som kom før forstyrrelsen, kan også inkluderes dersom de ble operert av det samme flyselskapet som det som var ansvarlig for forsinkelsen, og det ikke var noen mellomliggende flyvninger operert av andre flyselskaper.

For å oppsummere: Hvis ett flyselskap forårsaker et problem, er det vanligvis ansvarlig for alle egne flyreiser, også selv om de kom før forstyrrelsen, samt eventuelle senere fly som berøres, selv om de er med et annet flyselskap.

La oss se på et eksempel. Si at du reiser fra Los Angeles til Warszawa med tre flyvninger, som følger:
Los Angeles => New York => London => Warszawa

La oss videre tenke oss at den første flyvningen er med et amerikansk flyselskap, for eksempel Delta, mens de to siste delene av reisene er med British Airways, et europeisk flyselskap. Hvis flyet fra London til Warszawa er forsinket med mer enn 3 timer, regnes de to siste delene av reisen som regel med i avstanden som skal kompenseres. Det blir altså fra New York til Warszawa. Forstyrrelsen skjedde på en flyvning som var omfattet av EF 261, og siden British Airways også opererte flyvningen fra New York til London, er denne vanligvis inkludert, selv om den kom før forstyrrelsen.

Hvis flyvningen fra Los Angeles til New York hadde forårsaket forsinkelsen, ville flyvningen imidlertid ikke falt under EF 261 (se «Hvilke flyvninger omfattes av EF 261?» over).

Selv om denne regelen generelt gjelder, tolker enkelte EU-domstoler forordningen annerledes og vil kanskje ikke inkludere tidligere korresponderende flyvninger i avstanden det skal gis kompensasjon for. Den enkleste måten å finne ut om flyvningen dekkes på, er å bruke AirHelps berettigelsessjekk.


Hvilken informasjon skal jeg innhente for å understøtte kravet?

Hvis du skal sende inn et kompensasjonskrav i henhold til EF 261, kan du forvente litt motstand fra flyselskapet. Selv om loven er på din side, er det ikke sikkert de er veldig ivrige etter å betale deg. Her er noen tips som gir deg bedre muligheter til å lykkes:
Ta vare på alle dokumenter relatert til den forstyrrede flyvningen og eventuelle alternative flyvninger som tilbys, for eksempel e-billetter og ombordstigningskort.
Spør besetningen på bakken om informasjon om hva det er som forårsaker problemet.
Gjør noen enkle notater om forstyrrelsen, inkludert den faktiske ankomsttiden ved din endelige destinasjon. All informasjon du kan samle inn – som bilder av avgangstavlen på flyplassen eller kommunikasjon fra flyselskapet som bekrefter forstyrrelsen – vil være nyttige i forbindelse med kravet ditt.


Er det en tidsfrist for å sende inn et krav?

Retten din til kompensasjon i henhold til EF 261 utløper etter hvert, så det er viktig å kjenne til de gjeldende reglene for foreldelse. Disse varierer fra land til land og bestemmes av hvor flyselskapets hovedkontor er, eller hvilken domstol som har jurisdiksjon i saker som gjelder flyselskapet. Som alltid har vi en praktisk tabell til deg:

FORELDELSESFRISTER I EUROPA
LAND FORELDELSESFRIST
Østerrike 3 år
Belgia 1 år
Bulgaria 5 år
Kroatia 3 år
Kypros 6 år
Tsjekkia* 3 år
Danmark 3 år
Estland 3 år
Finland 3 år
Frankrike 2 år
Tyskland** 3 år
Hellas 5 år
Ungarn2 år
Island 2 år
Irland 6 år
Italia 26 mnd.
Latvia 10 år
Litauen 10 år
Luxembourg 10 år
Malta Ingen frist
Nederland 2 år
Norge 3 år
Polen 1 år
Portugal2 år
Romania 3 år
Slovakia 2 år
Slovenia 2 år
Spania 5 år
Sverige 2 måneder
Sveits 2 år
Storbritannia 6 år

* Tsjekkia: Hvis flyvningen var i 2013 eller tidligere, er foreldelsesfristen 2 år. Fra 2014 er foreldelsesfristen 3 år.

** Tyskland: Foreldelsesfristen utløper den siste dagen i det tredje året (foreldelsesfristen for en flyvning 25.02.2016 utløper for eksempel 31.12.2019).


Gir EF 261 noen andre rettigheter?

Vi er glade for at du spør! Nedenfor har vi tatt med noen få høydepunkter som ikke har blitt beskrevet ennå.

Rett til tilbakebetaling eller alternativ flyvning I tillegg til kompensasjon for tap av tid, har du – dersom forsinkelsen overstiger 5 timer – rett til full eller delvis tilbakebetaling av din opprinnelige billett og om nødvendig en returflyvning tilbake til avreisestedet.

Rett til forpleining og innkvartering
Når en flyforstyrrelse oppstår og du står fast og venter på at flyselskapet skal få deg tilbake på vei mot destinasjonen, har du rett til en rekke gratis fordeler, avhengig av situasjonen. Flyselskapet må gi deg mat og forfriskninger under forsinkelsen samt tilgang til kommunikasjon, inkludert to telefonsamtaler, teleks- eller faksmeldinger, eller e-postmeldinger. Hvis overnatting er nødvendig, må flyselskapet gi deg et hotellrom og transport til og fra flyplassen. Følgende tabell forklarer berettigelsen for disse rettighetene:

FlyreisedetaljerForsinkelsens lengde
Alle flyvninger på 1500 km eller mindre2 timer eller mer
Flyreiser innad i EU på over 1500 km3 timer eller mer
Flyreiser ikke innad i EU på mellom 1500 km og 3500 km3 timer eller mer
Flyreiser ikke innad i EU på over 3500 km4 timer eller mer

Oppgradering og nedgradering
Hvis du tilbys en alternativ flyvning og plasseres på en høyere klasse enn den du har booket, kan ikke flyselskapet belaste deg ekstra for dette. Hvis klassen på den alternative flyvningen er lavere, kan du imidlertid få en tilbakebetaling på mellom 30% og 75% av prisen du opprinnelig betalte.

Ytterligere kompensasjon
Din rett til kompensasjon under EF 261 påvirker ikke retten din til å be om ytterligere kompensasjon. Denne regelen gjelder ikke i tilfeller der passasjerer frivillig har gitt fra seg sine flyreservasjoner. Beløpet du har krav på i henhold til EF 261, kan naturligvis trekkes fra en eventuell ekstra kompensasjon du mottar.
Plikt til å informere passasjer om deres rettigheter
Din første grunnleggende rettighet er å bli informert om innholdet i EF 261. Hvert enkelt flyselskap må vise informasjon om passasjerrettigheter ved innsjekkingsskrankene ved hver flyplass de har virksomhet.

Hvis vår forklaring av innholdet i forordningen ikke er nok, kan du også lese den faktiske teksten i EF 261.


EU-rettigheter – Kansellerte flyvninger

vis flyvningen din bli kansellert og flyselskapet ikke gir deg minst 14 dagers varsel, kan du ha rett til kompensasjon under EF 261. EU-passasjerer kan ha rett til så mye som 600 € for kansellerte flyvninger, men en rekke faktorer avgjør både berettigelse og eventuelt kompensasjonsbeløp. Detaljene finner du i de følgende avsnittene.


Hvilke flyvninger omfattes av EF 261?

Loven omfatter naturligvis de fleste ruter innen Europa. Dette inkluderer ikke bare EUs luftrom, men også Island, Norge, Sveits og de såkalte «ytre regionene» (Fransk Guiana, Martinique, Mayotte, Guadeloupe, La Réunion, Saint Martin, Madeira, Azorene og Kanariøyene).

Mange internasjonale flyreiser omfattes også. Hvis flyvningen din har planlagt avreise fra en flyplass i EU, omfattes den av loven. Hvis flyvningen hadde planlagt avreise fra et annet sted, men destinasjonen var i EU, avhenger dekningen av flyselskapet: Hvis det er et europeisk flyselskap, er flyvningen dekket. Forvirrende? Her er en enkel tabell til hjelp:

ReiseruteFlyselskap fra EUFlyselskap fra utenfor EU
Fra EU til EUDekketDekket
Fra EU til utenfor EUDekketDekket
Fra utenfor EU til EUDekketIkke dekket
Fra utenfor EU til utenfor EUIkke dekketIkke dekket

I noen tilfeller kan avbrutte flyvninger utenfor EU være omfattet av EF 261 hvis de er en del av en og samme flyreservasjon med samme flyselskap (med samme bookingreferansenummer). Den enkleste måten å finne ut om du er dekket på, er å bruke AirHelps berettigelsessjekk.


Er alle kanselleringer dekket?

Kanselleringer med 14 dagers varsel er ikke dekket.
Kompensasjonskrav er ikke gyldige hvis flyselskapet gir deg beskjed minst 14 dager i forveien. Selv om de gir deg mindre enn 14 dagers varsel, kan de likevel unngå å måtte betale deg hvis de tilbyr en alternativ flyvning som oppfyller visse kriterier:

ForhåndsvarselKrav til alternativ flyvning
14 dagerIngen
7–13 dagerAlternativ flyvning med avreise ikke mer enn 2 timer før og ankomst under 4 timer etter den opprinnelige flyvningen
Under 7 dagerAlternativ flyvning med avreise ikke mer enn 1 time før og ankomst under 2 timer etter den opprinnelige flyvningen

Ekstraordinære omstendigheter er ikke dekket.
Flyselskapet kan også unngå ansvar hvis kanselleringen skyldes såkalte «ekstraordinære omstendigheter». Dette omfatter situasjoner som lynnedslag, medisinske nødsituasjoner, streiker, alvorlige ugunstige værforhold, restriksjoner pålagt av lufttrafikkkontrollen, plutselige feil på flyplassradaren, sabotasje, politisk uro, terrorhandlinger osv.

Ikke fullt så ekstraordinære omstendigheter skal dekkes.
Flyselskapene viser ofte til «tekniske problemer» eller «driftsrelaterte omstendigheter» som grunner til kanselleringer. Den gode nyheten er at EU-domstolen gjentatte ganger har slått fast at dette ikke kvalifiserer som «ekstraordinære omstendigheter», noe som betyr at de ikke er tilstrekkelige til å frita flyselskapene fra deres forpliktelser i henhold til EF 261.

Fly som blir booket om kan være dekket.
Noen ganger velger flyselskapet å booke om flyvningen til et annet tidspunkt på dagen framfor å kansellere flyvningen. I slike tilfeller gjelder også reglene for kansellering, men det avhenger av hvor lenge i forkant flyselskapet sendte varsel om ombookingen og hvor stort avvik det var fra den opprinnelige flyvningen. I dette tilfellet regnes den ombookede flyvningen som en alternativ flyvning.


Hvor mye har jeg krav på ved kansellering?

Forutsatt at flyvningen omfattes av loven, avhenger kompensasjonsbeløpet av tre faktorer:
– reiseavstand,
– om flyvningen er innenfor EU eller ikke,
– lengden på forsinkelsen – hvis du aksepterer reise med alternativ flyvning.
Dette er litt komplisert, men igjen har vi laget en tabell som forklarer bedre:

Forsinkelsens lengde (alternativ versus opprinnelig flyvning)
Under 2 timer 2–3 timer 3–4 timer Over 4 timer Ingen ankomst Avstand
125 € 250 € 250 € 250 € 250 € Alle flyvninger på 1500 km eller mindre
200 € 200 € 400 € 400 € 400 € Flyreiser innad i EU på over 1500 km
200 € 200 € 400 € 400 € 400 € Flyreiser ikke innad i EU på mellom 1500 km og 3500 km
300 € 300 € 300 € 600 € 600 € Flyreiser ikke innad i EU på over 3500 km

Kompensasjonsbeløpet kan halveres, avhengig av den totale forsinkelsestiden ved ankomst til din endelige destinasjon med en alternativ flyvning (sammenlignet med flyvningen du først booket). Dette gjenspeiles i tabellen over, med halverte beløp markert.

Hvis du avviser å reise med en alternativ flyvning, har du rett til kompensasjonsbeløpet indikert over (der beløpet bestemmes av ankomsttidspunktet for den alternative flyvningen som ble tilbudt), samt tilbakebetaling av billettprisen og om nødvendig en returflyvning til ditt opprinnelige avreisested.


Er hele reisen dekket hvis jeg har korresponderende flyvninger?

Som nevnt er reiseavstand en faktor som bestemmer hvor mye penger du har krav på (se «Hvor mye har jeg krav på ved kansellering?» over). Hvis du har en flyreise med flere ulike flyvninger, kan det imidlertid hende at bare en del av reisen vil regnes med i kompensasjonen. For det første må reisen oppfylle noen få vilkår:

– Alle flyvninger må være under en og samme booking, ikke kjøpt individuelt.
– Flyforstyrrelsen må være dekket i henhold til EF 261 (se «Hvilke flyvninger omfattes av EF 261?» over).

Dersom en flykansellering oppfyller kriteriene ovenfor, plikter det aktuelle flyselskapet å gi deg kompensasjon. For å beregne reiseavstanden som dekkes, medregnes både den forstyrrede flyvningen og flyvninger som kommer etter den. Eventuelle deler av reisen som kom før forstyrrelsen, kan også inkluderes dersom de ble operert av det samme flyselskapet som det som var ansvarlig for kanselleringen, og det ikke var noen mellomliggende flyvninger operert av andre flyselskaper.

For å oppsummere: Hvis ett flyselskap forårsaker et problem, er det vanligvis ansvarlig for alle egne flyreiser, også selv om de kom før forstyrrelsen, samt eventuelle senere fly som berøres, selv om de er med et annet flyselskap.

La oss se på et eksempel. Si at du reiser fra Los Angeles til Warszawa med tre flyvninger, som følger:
Los Angeles => New York => London => Warszawa

La oss videre tenke oss at den første flyvningen er med et amerikansk flyselskap, for eksempel Delta, mens de to siste delene av reisene er med British Airways, et europeisk flyselskap. Hvis flyet fra London til Warszawa kanselleres, regnes de to siste delene av reisen som regel med i avstanden som skal kompenseres. Det blir altså fra New York til Warszawa. Forstyrrelsen skjedde på en flyvning som var omfattet av EF 261, og siden British Airways også opererte flyvningen fra New York til London, er denne vanligvis inkludert, selv om den kom før forstyrrelsen.

Hvis flyvningen fra Los Angeles til New York ble kansellert, ville flyvningen imidlertid ikke falt under EF 261 (se «Hvilke flyvninger omfattes av EF 261?» over).

Selv om denne regelen generelt gjelder, tolker enkelte EU-domstoler forordningen annerledes og vil kanskje ikke inkludere tidligere korresponderende flyvninger i avstanden det skal gis kompensasjon for. Den enkleste måten å finne ut om flyvningen dekkes på, er å bruke AirHelps berettigelsessjekk.


Hvilken informasjon skal jeg innhente for å understøtte kravet?

Hvis du skal sende inn et kompensasjonskrav i henhold til EF 261, kan du forvente litt motstand fra flyselskapet. Selv om loven er på din side, er det ikke sikkert de er veldig ivrige etter å betale deg. Her er noen tips som gir deg bedre muligheter til å lykkes:
Ta vare på alle dokumenter relatert til den forstyrrede flyvningen og eventuelle alternative flyvninger som tilbys, for eksempel e-billetter og ombordstigningskort.
Spør besetningen på bakken om informasjon om hva det er som forårsaker problemet.
Gjør noen enkle notater om forstyrrelsen, inkludert den faktiske ankomsttiden ved din endelige destinasjon. All informasjon du kan samle inn – som bilder av avgangstavlen på flyplassen eller kommunikasjon fra flyselskapet som bekrefter forstyrrelsen – vil være nyttige i forbindelse med kravet ditt.


Er det en tidsfrist for å sende inn et krav?

Retten din til kompensasjon i henhold til EF 261 utløper etter hvert, så det er viktig å kjenne til de gjeldende reglene for foreldelse. Disse varierer fra land til land og bestemmes av hvor flyselskapets hovedkontor er, eller hvilken domstol som har jurisdiksjon i saker som gjelder flyselskapet. Som alltid har vi en praktisk tabell til deg:

FORELDELSESFRISTER I EUROPA
LAND FORELDELSESFRIST
Østerrike 3 år
Belgia 1 år
Bulgaria 5 år
Kroatia 3 år
Kypros 6 år
Tsjekkia* 3 år
Danmark 3 år
Estland 3 år
Finland 3 år
Frankrike 2 år
Tyskland** 3 år
Hellas 5 år
Ungarn 5 år
Island 2 år
Irland 6 år
Italia 26 mnd.
Latvia 10 år
Litauen 10 år
Luxembourg 10 år
Malta Ingen frist
Nederland 2 år
Norge 3 år
Polen 1 år
Portugal 3 år
Romania 3 år
Slovakia 2 år
Slovenia 2 år
Spania 5 år
Sverige*** 3 år
Sveits 2 år
Storbritannia 6 år

* Tsjekkia: Hvis flyvningen var i 2013 eller tidligere, er foreldelsesfristen 2 år. Fra 2014 er foreldelsesfristen 3 år.
** Tyskland: Foreldelsesfristen utløper den siste dagen i det tredje året (foreldelsesfristen for en flyvning 25.02.2016 utløper for eksempel 31.12.2019).
*** Sverige: Foreldelsesfristen fornyes hver gang et krav fremmes. Foreldelsesfristen for eventuelle påfølgende krav vil derfor være tre år fra det tidspunktet det siste kravet ble sendt inn.


Gir EF 261 noen andre rettigheter?

Vi er glade for at du spør! Nedenfor har vi tatt med noen få høydepunkter som ikke har blitt beskrevet ennå.

Rett til tilbakebetaling eller alternativ flyvning
I tillegg til kompensasjon for tap av tid har du rett til enten:

  1. full eller delvis tilbakebetaling av din opprinnelige billett og om nødvendig en returflyvning tilbake til avreisestedet,

eller

  1. tidligst mulige alternative transport til din endelige destinasjon,

eller

  1. en ny billett til din endelige destinasjon på et senere tidspunkt etter ditt valg, med forbehold om plasstilgjengelighet.

Eventuell transport mellom flyplasser må ordnes på flyselskapets regning.

Rett til forpleining og innkvartering
Når en flyforstyrrelse oppstår og du står fast og venter på at flyselskapet skal få deg tilbake på vei mot destinasjonen, har du rett til en rekke gratis fordeler, avhengig av situasjonen. Flyselskapet må gi deg mat og forfriskninger under forsinkelsen samt tilgang til kommunikasjon, inkludert to telefonsamtaler, teleks- eller faksmeldinger, eller e-postmeldinger. Hvis overnatting er nødvendig, må flyselskapet gi deg et hotellrom og transport til og fra flyplassen.

Oppgradering og nedgradering
Hvis du tilbys en alternativ flyvning og plasseres på en høyere klasse enn den du har booket, kan ikke flyselskapet belaste deg ekstra for dette. Hvis klassen på den alternative flyvningen er lavere, kan du imidlertid få en tilbakebetaling på mellom 30% og 75% av prisen du opprinnelig betalte.

Ytterligere kompensasjon
Din rett til kompensasjon under EF 261 påvirker ikke retten din til å be om ytterligere kompensasjon. Denne regelen gjelder ikke i tilfeller der passasjerer frivillig har gitt fra seg sine flyreservasjoner. Beløpet du har krav på i henhold til EF 261, kan naturligvis trekkes fra en eventuell ekstra kompensasjon du mottar.

Plikt til å informere passasjer om deres rettigheter
Din første grunnleggende rettighet er å bli informert om innholdet i EF 261. Hvert enkelt flyselskap må vise informasjon om passasjerrettigheter ved innsjekkingsskrankene ved hver flyplass de har virksomhet.

Hvis du trenger enda flere detaljer, kan du også lese den faktiske teksten i EF 261.


EU-rettigheter – Nektet ombordstigning

Det kan være situasjoner der flyselskapet ikke lar deg gå ombord på flyet, for eksempel hvis du er så uheldig at flyvningen er overbooket. EF 261 gir passasjerer krav på opptil 600 € i kompensasjon dersom de nektes ombordstigning på flyreiser i EU. I følgende avsnitt beskrives faktorene som bestemmer berettigelse og hvor mye du har krav på.


Hvilke flyvninger omfattes av EF 261?

Loven omfatter naturligvis de fleste ruter innen Europa. Dette inkluderer ikke bare EUs luftrom, men også Island, Norge, Sveits og de såkalte «ytre regionene» (Fransk Guiana, Martinique, Mayotte, Guadeloupe, La Réunion, Saint Martin, Madeira, Azorene og Kanariøyene).

Mange internasjonale flyreiser omfattes også. Hvis flyvningen din har planlagt avreise fra en flyplass i EU, omfattes den av loven. Hvis flyvningen hadde planlagt avreise fra et annet sted, men destinasjonen var i EU, avhenger dekningen av flyselskapet: Hvis det er et europeisk flyselskap, er flyvningen dekket. Forvirrende? Her er en enkel tabell til hjelp:

ReiseruteFlyselskap fra EUFlyselskap fra utenfor EU
Fra EU til EUDekketDekket
Fra EU til utenfor EUDekketDekket
Fra utenfor EU til EUDekketIkke dekket
Fra utenfor EU til utenfor EUIkke dekketIkke dekket

I noen tilfeller kan avbrutte flyvninger utenfor EU være omfattet av EF 261 hvis de er en del av en og samme flyreservasjon med samme flyselskap (med samme bookingreferansenummer). Den enkleste måten å finne ut om du er dekket på, er å bruke AirHelps berettigelsessjekk.


Er alle nektede ombordstigninger dekket?

Bare ufrivillig nektet ombordstigning er dekket.
Hvis du frivillig oppgir setet ditt i bytte mot en tilbakebetaling, en alternativ flyvning eller andre fordeler, gir du også opp retten din til kompensasjon i henhold til EF 261. Hvis det er din egen skyld at du ikke kan gå ombord på flyet, mister du også retten til kompensasjon. Eksempler på dette kan være:
– for sen ankomst til ombordstigning,
– ikke ha riktig dokumentasjon (som ombordstigningskort),
– være skyld i en sikkerhets- eller helsesituasjon.


Hvor mye har jeg krav på ved nektet ombordstigning?

Forutsatt at flyvningen omfattes av loven, avhenger kompensasjonsbeløpet av to faktorer:
– reiseavstand,
– om flyvningen er innenfor EU eller ikke.
Vi elsker tabeller, så her er en som forklarer hvor mye du har krav på, basert på detaljene om flyvningen:

Avstand
Alle flyvninger på under 1500 km250 €
Flyvninger innad i EU på over 1500 km400 €
Flyvninger ikke innad i EU på mellom 1500 km og 3500 km 400 €
Flyvninger ikke innad i EU på over 3500 km 600 €

Visste du at …? Kompensasjonen din forfaller til betaling umiddelbart etter du nektes ombordstigning. Og vi mener umiddelbart – der på selve flyplassen. Det kommer i tillegg til kravet ditt om reise med en alternativ flyvning til destinasjonen.


Er hele reisen dekket hvis jeg har korresponderende flyvninger?

Som nevnt er reiseavstand en faktor som bestemmer hvor mye penger du har krav på (se «Hvor mye har jeg krav på ved nektet ombordstigning?» over). Hvis du har en flyreise med flere ulike flyvninger, kan det imidlertid hende at bare en del av reisen vil regnes med i kompensasjonen. For det første må reisen oppfylle noen få vilkår:

– Alle flyvninger må være under en og samme booking, ikke kjøpt individuelt.
– Flyforstyrrelsen må være dekket i henhold til EF 261 (se «Hvilke flyvninger omfattes av EF 261?» over).

Dersom en flyforstyrrelse – som å bli nektet ombordstigning – oppfyller kriteriene ovenfor, plikter det aktuelle flyselskapet å gi deg kompensasjon. For å beregne reiseavstanden som dekkes, medregnes både den forstyrrede flyvningen og flyvninger som kommer etter den. Eventuelle deler av reisen som kom før forstyrrelsen, kan også inkluderes dersom de ble operert av det samme flyselskapet som det som var ansvarlig for den nektede ombordstigningen, og det ikke var noen mellomliggende flyvninger operert av andre flyselskaper.

For å oppsummere: Hvis ett flyselskap forårsaker et problem, er det vanligvis ansvarlig for alle egne flyreiser, også selv om de kom før forstyrrelsen, samt eventuelle senere fly som berøres, selv om de er med et annet flyselskap.

La oss se på et eksempel. Si at du reiser fra Los Angeles til Warszawa med tre flyvninger, som følger:
Los Angeles => New York => London => Warszawa

La oss videre tenke oss at den første flyvningen er med et amerikansk flyselskap, for eksempel Delta, mens de to siste delene av reisene er med British Airways, et europeisk flyselskap. Hvis du nektes ombordstigning på flyet fra London til Warszawa, regnes de to siste delene av reisen som regel med i avstanden som skal kompenseres. Det blir altså fra New York til Warszawa. Forstyrrelsen skjedde på en flyvning som var omfattet av EF 261, og siden British Airways også opererte flyvningen fra New York til London, er denne vanligvis inkludert, selv om den kom før forstyrrelsen.

Hvis du ble nektet ombordstigning på flyvningen fra Los Angeles til New York, ville flyvningen imidlertid ikke falt under EF 261 (se «Hvilke flyvninger omfattes av EF 261?» over).

Selv om denne regelen generelt gjelder, tolker enkelte EU-domstoler forordningen annerledes og vil kanskje ikke inkludere tidligere korresponderende flyvninger i avstanden det skal gis kompensasjon for. Den enkleste måten å finne ut om flyvningen dekkes på, er å bruke AirHelps berettigelsessjekk.


Hvilken informasjon skal jeg innhente for å understøtte kravet?

Som nevnt tidligere forfaller kompensasjonen for nektet ombordstigning umiddelbart, slik at du ideelt sett ikke skal behøve å gå gjennom kravprosessen (se «Hvor mye har jeg krav på ved nektet ombordstigning?» over). Hvis du ikke ble betalt på flyplassen, behøver du imidlertid ikke å bekymre deg – du kan likevel sende inn et krav i henhold til EF 261 senere.

Du må nok regne med å få litt motstand fra flyselskapet. Selv om loven er på din side, er det ikke sikkert de er veldig ivrige etter å betale deg. Her er noen tips som gir deg bedre muligheter til å lykkes:
Ta vare på alle dokumenter relatert til den forstyrrede flyvningen og eventuelle alternative flyvninger som tilbys, for eksempel e-billetter og ombordstigningskort.
Spør besetningen på bakken om informasjon om hva det er som forårsaker problemet.
Gjør noen enkle notater om forstyrrelsen, inkludert den faktiske ankomsttiden ved din endelige destinasjon. All informasjon du kan samle inn – som bilder av avgangstavlen på flyplassen eller kommunikasjon fra flyselskapet som bekrefter forstyrrelsen – vil være nyttige i forbindelse med kravet ditt.


Er det en tidsfrist for å sende inn et krav?

Retten din til kompensasjon i henhold til EF 261 utløper etter hvert, så det er viktig å kjenne til de gjeldende reglene for foreldelse. Disse varierer fra land til land og bestemmes av hvor flyselskapets hovedkontor er, eller hvilken domstol som har jurisdiksjon i saker som gjelder flyselskapet. Som alltid har vi en praktisk tabell til deg:

FORELDELSESFRISTER I EUROPA
LAND FORELDELSESFRIST
Østerrike 3 år
Belgia 1 år
Bulgaria 5 år
Kroatia 3 år
Kypros 6 år
Tsjekkia* 3 år
Danmark 3 år
Estland 3 år
Finland 3 år
Frankrike 2 år
Tyskland** 3 år
Hellas 5 år
Ungarn 5 år
Island 2 år
Irland 6 år
Italia 26 mnd.
Latvia 10 år
Litauen 10 år
Luxembourg 10 år
Malta Ingen frist
Nederland 2 år
Norge 3 år
Polen 1 år
Portugal 3 år
Romania 3 år
Slovakia 2 år
Slovenia 2 år
Spania 5 år
Sverige*** 3 år
Sveits 2 år
Storbritannia 6 år

* Tsjekkia: Hvis flyvningen var i 2013 eller tidligere, er foreldelsesfristen 2 år. Fra 2014 er foreldelsesfristen 3 år.
** Tyskland: Foreldelsesfristen utløper den siste dagen i det tredje året (foreldelsesfristen for en flyvning 25.02.2016 utløper for eksempel 31.12.2019).

*** Sverige: Foreldelsesfristen fornyes hver gang et krav fremmes. Foreldelsesfristen for eventuelle påfølgende krav vil derfor være tre år fra det tidspunktet det siste kravet ble sendt inn.


Gir EF 261 noen andre rettigheter?

Vi er glade for at du spør! Nedenfor har vi tatt med noen få høydepunkter som ikke har blitt beskrevet ennå.

Rett til tilbakebetaling eller alternativ flyvning
I tillegg til kompensasjon for tap av tid har du rett til enten:

  1. full eller delvis tilbakebetaling av din opprinnelige billett og om nødvendig en returflyvning tilbake til avreisestedet,

eller

  1. tidligst mulige alternative transport til din endelige destinasjon,

eller

  1. en ny billett til din endelige destinasjon på et senere tidspunkt etter ditt valg, med forbehold om plasstilgjengelighet.

Eventuell transport mellom flyplasser må ordnes på flyselskapets regning.

Rett til forpleining og innkvartering
Når en flyforstyrrelse oppstår og du står fast og venter på at flyselskapet skal få deg tilbake på vei mot destinasjonen, har du rett til en rekke gratis fordeler, avhengig av situasjonen. Flyselskapet må gi deg mat og forfriskninger under forsinkelsen samt tilgang til kommunikasjon, inkludert to telefonsamtaler, teleks- eller faksmeldinger, eller e-postmeldinger. Hvis overnatting er nødvendig, må flyselskapet gi deg et hotellrom og transport til og fra flyplassen.

Oppgradering og nedgradering
Hvis du tilbys en alternativ flyvning og plasseres på en høyere klasse enn den du har booket, kan ikke flyselskapet belaste deg ekstra for dette. Hvis klassen på den alternative flyvningen er lavere, kan du imidlertid få en tilbakebetaling på mellom 30% og 75% av prisen du opprinnelig betalte.

Ytterligere kompensasjon
Din rett til kompensasjon under EF 261 påvirker ikke retten din til å be om ytterligere kompensasjon. Denne regelen gjelder ikke i tilfeller der passasjerer frivillig har gitt fra seg sine flyreservasjoner. Beløpet du har krav på i henhold til EF 261, kan naturligvis trekkes fra en eventuell ekstra kompensasjon du mottar.

Plikt til å informere passasjer om deres rettigheter
Din første grunnleggende rettighet er å bli informert om innholdet i EF 261. Hvert enkelt flyselskap må vise informasjon om passasjerrettigheter ved innsjekkingsskrankene ved hver flyplass de har virksomhet.

For alle juridiske detaljer kan du også lese den faktiske teksten i EF 261.


Amerikanske flypassasjerrettigheter

Reisende på amerikanske flyvninger har ikke like stor juridisk beskyttelse som europeiske reisende, men amerikanske reisebestemmelser gir passasjerene enkelte sjenerøse rettigheter, særlig knyttet til nektet ombordstigning og bagasje.


USA-rettigheter – Forsinkede fly

Amerikanske reisebestemmelser sier ikke mye om passasjerettigheter ved flyforsinkelser. Det er i bunn og grunn opp til flyselskapene hvordan de kompenserer (eller ikke kompenserer) passasjerene sine. Det ene unntaket er ved forsinkelser på rullebanen, som forklart nedenfor.


Hvilke flyvninger omfattes av amerikanske reisebestemmelser?

Alle flyvninger som går fra eller til en amerikansk flyplass, er dekket av amerikanske bestemmelser om forsinkelser på rullebanen.


Hva er mine rettigheter ved lengre forsinkelser på rullebanen?

Når et fly blir stående på bakken på en amerikansk flyplass med passasjerer om bord, må flyselskapet tilby følgende:

  • mat, vann, tilgang til toaletter og eventuell nødvendig legehjelp innen 2 timer etter forsinkelsens start,

  • statusoppdateringer hvert 30. minutt, inkludert informasjon om hva som forårsaker forsinkelsen, hvis dette er kjent.

Etter 3 timer (4 timer for internasjonale flyvninger) må flyet returnere til gate for å slippe passasjerene av. Det finnes imidlertid unntak fra disse reglene dersom piloten(e) eller flyplasspersonalet mener det er nødvendig av hensyn til sikkerhet eller instrukser fra lufttrafikkontrollen.


Finnes det andre rettigheter for amerikanske passasjerer ved flyforsinkelser?

For internasjonale flyvninger kan det hende du kan få tilbakebetalt tilleggsutgifter som følge av forsinkelsen dersom flyvningen omfattes av Montreal-konvensjonen. Hvis flyreisen omfatter en mellomlanding i EU, kan det også hende den er dekket i henhold til europeiske flypassasjerregler.


USA-rettigheter – Nektet ombordstigning

For å sikre at flyene deres er så fulle som mulig selger flyselskapene ofte flere billetter enn det er plasser på et fly. Dette kalles overbooking og resulterer ofte i at passasjerer blir «kastet av» eller nektes ombordstigning på flyvninger. Hvis dette skjer med deg, har du flere rettigheter du burde vite om.


Hvilke flyvninger omfattes av amerikanske reisebestemmelser?

Når det gjelder nektet ombordstigning, er både flyvninger med amerikanske flyselskaper mellom amerikanske byer og internasjonale flyvninger med avreise fra USA dekket.


Er alle nektede ombordstigninger dekket?

Bare nektet ombordstigning på grunn av overbookede fly er dekket.

Passasjerer er kun berettiget til kompensasjon dersom de nektes ombordstigning på grunn av at flyselskapet har overbooket det aktuelle flyet. I slike situasjoner må flyselskapene spørre om noen ønsker å gi opp plassen sin frivillig før de eventuelt kan begynne å kaste ut passasjerer mot deres vilje.

Bare ufrivillig nektet ombordstigning er dekket.

Hvis du frivillig oppgir setet ditt i bytte mot en tilbakebetaling, en alternativ flyvning eller andre fordeler, gir du også opp retten din til kompensasjon i henhold til amerikanske reisebestemmelser.


Hvor mye har jeg krav på ved nektet ombordstigning?

Forutsatt at flyvningen omfattes av loven, avhenger kompensasjonsbeløpet av to faktorer:

– forskjellen i planlagt ankomsttid ved destinasjonen* i forhold til den opprinnelige reiseplanen, hvis du godtar reise med alternativ flyvning,

– hvorvidt flyvningen er en amerikansk innenlandsflyvning eller en internasjonal flyvning.

Vi elsker tabeller, så vi har laget denne som forklarer hvor mye du har krav på avhengig av detaljene om flyvningen:

Lengde på forsinkelse ved destinasjon i forhold til opprinnelig flyvning
Type flyvning0–1 time Over 1 og under 2 timer Over 2 og under 4 timer Over 4 timer
Innenlands Ingen kompensasjon 200% av enveisbillett til destinasjonen* – maks. 675 USD 400% av enveisbillett til destinasjonen* – maks. 1350 USD 400% av enveisbillett til destinasjonen* – maks. 1350 USD
Internasjonal Ingen kompensasjon 200% av enveisbillett til destinasjonen* – maks. 675 USD 200% av enveisbillett til destinasjonen* – maks. 675 USD 400% av enveisbillett til destinasjonen* – maks. 1350 USD

* «Destinasjon» betyr din endelige destinasjon eller det første stedet der reisen din inkluderer et planlagt avbrudd med en mellomlanding på over 4 timer.

Hvis flyselskapet ikke arrangerer en alternativ reise, har du rett til 400% av prisen på enveisbilletten opp til 1350 USD samt eventuelle tilleggsgebyrer du har betalt i forbindelse med reservasjonen (f.eks. bagasjegebyr, seteoppgradering osv.).

Du har rett til kontanter, så ikke føl deg forpliktet til å godta reisekuponger eller andre alternative kompensasjonsformer. Du skal kunne be om betaling fra flyselskapets ansatte på flyplassen så snart din videre reiseplan er fastsatt. Eventuelt kan du sende inn kravet senere – noe vi gjerne hjelper deg med.


Hvilken informasjon skal jeg innhente for å understøtte kravet?

Som nevnt tidligere skal du kunne motta kompensasjonen umiddelbart, slik at du ideelt sett ikke skal behøve å gå gjennom kravprosessen (se «Hvor mye har jeg krav på ved nektet ombordstigning?» over). Hvis du ikke ble betalt på flyplassen, behøver du imidlertid ikke å bekymre deg – du kan likevel sende inn et krav i ettertid.

Du må nok regne med å få litt motstand fra flyselskapet. Selv om loven er på din side, er det ikke sikkert de er veldig ivrige etter å betale deg. Her er noen tips som gir deg bedre muligheter til å lykkes:

Ta vare på alle dokumenter relatert til den forstyrrede flyvningen og eventuelle alternative flyvninger som tilbys, for eksempel e-billetter og ombordstigningskort.

Spør besetningen på bakken om informasjon om hva det er som forårsaker problemet.

Gjør noen notater om forstyrrelsen, inkludert forskjellen i planlagt ankomsttid mellom din opprinnelige flyvning og eventuelle alternative flyvninger som ble arrangert for deg. All informasjon du kan samle inn – som kommunikasjon fra flyselskapet som bekrefter forstyrrelsen – vil være nyttige i forbindelse med kravet ditt.


Er det en tidsfrist for å sende inn et krav?

For innenlandsflyvninger varierer dette fra ett flyselskap til et annet. Vi anbefaler deg å lese flyselskapets egne transportvilkår. Disse finner du på flyselskapets nettsider.


USA-rettigheter – Bagasjeproblemer

Selv om flyet ditt kommer frem etter planen, er det ikke sikkert du er like heldig med bagasjen. Passasjerer på amerikanske flyvninger har en rekke rettigheter når det gjelder ødelagt, forsinket og tapt bagasje, som forklart i de følgende avsnittene.


Hvilke flyvninger omfattes av amerikanske reisebestemmelser?

Dette avsnittet omhandler innenlandsflyvninger med amerikanske flyselskaper mellom amerikanske byer, som omfattes av amerikanske reisebestemmelser. Internasjonale flyreiser med avreise fra USA omfattes av Montreal-konvensjonen i de fleste tilfeller.


Hvilke typer bagasjeproblemer er dekket?

Skadede kofferter

Hvis innsjekkede kofferter eller kabinkofferter har blitt skadet mens de ble behandlet av flyselskapets personell, er flyselskapet ansvarlig for å reparere, erstatte eller kompensere deg for dem etter flyselskapets eget skjønn.

Forsinket bagasje

Hvis bagasjen din ikke kom frem til destinasjonen i tide, plikter flyselskapet å gi deg oppdatert informasjon om hvor bagasjen er. Hvis du i mellomtiden blir nødt til å kjøpe essensielle artikler som var i bagasjen, som toalettsaker, skal flyselskapet også tilbakebetale disse utgiftene.

Tapt bagasje

Hvis flyselskapet mister bagasjen, plikter de å kompensere deg for kofferter og innholdet i dem, forutsatt at du kan dokumentere hva som er mistet, og verdien av det.


Hvor stor kompensasjon har jeg krav på?

Ansvarsbegrensning

Kompensasjonsbeløpet forhandles mellom deg og flyselskapet, og vil variere avhengig av situasjonen. Amerikanske reisebestemmelser fastsetter en grense på 3500 USD for flyselskapets ansvar per passasjer, så dette er sannsynligvis maksbeløpet i alle tilfeller. Flyselskaper vil også typisk forsøke å holde kostnadene nede ved å betale lavest mulig verdi for ulike gjenstander og nekte å dekke bestemte typer gjenstander i det hele tatt, for eksempel smykker eller elektronikk. For mer informasjon om hvilke gjenstander dette kan være, ber vi deg lese flyselskapets egne transportvilkår på deres nettsider.

Skadet bagasje

Etter å ha inspisert skadene på bagasjen din, vil flyselskapet tilby seg å erstatte gjenstanden eller utbedre skaden, avhengig av hva som er mest kostnadseffektivt for dem. Hvis de erstatter kofferten din, vil de mest sannsynlig tilby deg et nedsatt beløp basert på nåværende utsalgspris og hvor gammel kofferten er. Det samme gjelder for skadede gjenstander i bagasjen din, selv om det er viktig å merke seg at det er mange ting flyselskapene i de fleste situasjoner vil nekte å dekke overhodet, som skjøre gjenstander eller elektronikk.

Forsinket bagasje

Hvis det blir nødvendig å erstatte artikler som var i bagasjen, og som du trenger umiddelbart, vil flyselskapet tilbakebetale rimelige utgifter i den forbindelse. Dette kan omfatte ting som toalettsaker, et skift med undertøy o.l. Selv om kompensasjonsbeløpet sannsynligvis ikke vil komme i nærheten av grensen på 3500 USD, vil flyselskapet sannsynligvis forsøke å holde kostnadene nede ved å betale reduserte beløp basert på fremtidig bruk og nedsatte verdier der det er mulig. I noen tilfeller kan flyselskapene også tilbakebetale eventuelle gebyrer for innsjekket bagasje, selv om reglene for dette varierer fra ett flyselskap til et annet.

Tapt bagasje

Flyselskaper vil kompensere deg for tapte kofferter og deres innhold opp til 3500 USD, forutsatt at du kan dokumentere innholdet. I tillegg kan du kreve tilbakebetaling for erstatning av nødvendige gjenstander samt tilbakebetaling av eventuelle gebyrer for innsjekket bagasje. Igjen vil flyselskapet sannsynligvis forsøke å begrense kompensasjonsbeløpet basert på nedsatt verdi for gjenstander etter hvor gamle de er.

Ekstra dekning

Hvis du transporterer noe med verdi over grensen på 3500 USD, har du muligheten til å erklære en høyere verdi for bagasjen din og gjenstander når du sjekker inn bagasjen på flyplassen. Flyselskapet vil vanligvis gi deg et høyere dekningbeløp mot et gebyr. Alternativt kan du ta ut en egen reiseforsikring som dekker skadet og tapt bagasje, selv om du sannsynligvis ikke vil få kompensasjon fra både flyselskapet og forsikringsselskapet. Det blir fra den ene eller den andre.


Hvilken informasjon skal jeg innhente for å understøtte kravet?

Her er noen tips som gir deg bedre muligheter til å lykkes:

Ta vare på alle dokumenter relatert til flyvningen, som e-billetter eller ombordstigningskort, kvitteringer på innsjekket bagasje, PIR-rapport og saksnummer.

Lag en liste over innholdet i bagasjen din, samt eventuell understøttende dokumentasjon som salgskvitteringer eller bilder av dine pakkede gjenstander.

Ta vare på kvitteringer for alt du må kjøpe for å erstatte nødvendige gjenstander i bagasjen, som toalettsaker o.l.


Er det en tidsfrist for å sende inn et krav?

Skadet bagasje

Rapporter skadene så snart som mulig etter at du har mottatt koffertene. Det beste er å gjøre dette mens du fortsatt er på flyplassen. Kravene varierer fra ett flyselskap til et annet. Enkelte flyselskaper krever at du melder om skaden innen 4 timer etter du mottar bagasjen, mens andre gir en frist på opptil 24 timer. Sjekk flyselskapets regler på nettsidene deres.

Forsinket og tapt bagasje

Hvis bagasjen din ikke dukker opp på bagasjebåndet, må du varsle flyselskapet så snart som mulig, helst før du forlater flyplassen. Du vil få et saksnummer, og du må kanskje fylle ut en PIR-rapport (Property Irregularity Report). Ta vare på begge. Frister for innlevering av krav om tilbakebetaling for forsinket og tapt bagasje varierer fra ett flyselskap til et annet. Sjekk flyselskapets regler på nettsidene deres.


Internasjonale flypassasjerrettigheter

Siden 2003 har Montreal-konvensjonen gitt flyselskapenes passasjerer visse rettigheter til kompensasjon ved internasjonale flyvninger mellom deltakerlandene. Over 120 land følger reglene, som dekker en nokså stor del av verden, inkludert USA og EU.


Internasjonale rettigheter – Reiseforstyrrelser


Hvilke flyvninger omfattes av Montreal-konvensjonen?

Montreal-konvensjonen gjelder for internasjonale flyvninger mellom land som slutter seg til reglene. Den er signert og anerkjent av over 120 land (og stadig kommer flere til) rundt om i verden, inkludert av USA og EU. De fleste store flyselskapsmarkeder slutter seg til konvensjonen, med enkelte viktige unntak (f.eks. Indonesia, Russland, Sri Lanka, Thailand og Vietnam). Medlemslisten endres av og til etter hvert som nye land kommer til, noe som kanskje ikke alltid umiddelbart reflekteres i lenken ovenfor.

Konvensjonen gjelder også dersom både avreisested og destinasjon er innenfor et enkelt medlemsland, men bare når det er planlagt en mellomlanding i et annet land. Tenk deg for eksempel at du flyr mellom byer i et medlemsland som Kina med en mellomlanding i Vietnam. Flyvningen vil da omfattes av konvensjonen. Hvis du imidlertid hadde hatt en direkteflyvning uten mellomlanding, ville dette ikke vært å regne som en «internasjonal» flyvning og ville dermed ikke være dekket.


Er alle reiseforstyrrelser dekket?

Uansett hvilken type problem det gjelder – forsinkelser, flykanselleringer eller nektet ombordstigning – kan Montreal-konvensjonen gjøres gjeldende. Måten passasjerene mottar kompensasjonen på, skiller seg imidlertid fra andre regler. Å kjenne til disse forskjellene er helt sentralt.

Bare skader som følger av forstyrrelsen, er dekket.

Passasjerer kan kreve tilbakebetaling av utgifter og tap som skyldes flyforstyrrelser. Det er vanligvis ikke nok bare å komme for sent eller på et ubeleilig tidspunkt. Hvis en flyforsinkelse gjør slik at du ikke får benyttet en ikke-refunderbar, forhåndsbetalt reservasjon, kan flyselskapet være forpliktet til å kompensere deg hvis du kan legge frem tilstrekkelig dokumentasjon på forholdet og bevise merutgiftene du hadde i denne forbindelse. Se informasjonen om «skader» nedenfor for flere detaljer.

Ekstraordinære omstendigheter er ikke dekket.

Vanligvis kan flyselskapet ikke belastes for flyforsinkelser eller -forstyrrelser på grunn av «ekstraordinære omstendigheter», som regel dårlig vær. Andre ekstraordinære omstendigheter kan være lynnedslag, medisinske nødsituasjoner, streiker, restriksjoner pålagt av lufttrafikkkontrollen, plutselige feil på flyplassradaren, sabotasje, politisk uro, terrorhandlinger osv. Kort sagt kan flyselskapet ikke holdes ansvarlig hvis de kan vise at de gjorde det som med rimelighet kan forventes for å unngå reiseforstyrrelsen, eller at det var umulig for flyselskapet å gjøre det.

Forstyrrelser forårsaket av passasjeren, er ikke dekket.

Dette sier seg kanskje selv, men flyselskapet kan ikke holdes ansvarlig dersom en passasjer selv bidro til reiseforstyrrelsen på en eller annen måte. Eksempler på dette kan være:

– for sent oppmøte til ombordstigning,

– frivillig oppgivelse av setet,

– mangelfull dokumentasjon (for eksempel ombordstigningskort),

– å forårsake et sikkerhetsproblem.

Kort om «skader» og hva det betyr

Montreal-konvensjonen bruker ordet «skader» for å beskrive hva passasjerene har krav på, men dette tolkes på ulike måter avhengig av hvor du er. I mange jurisdiksjoner, som i USA, er slike «skader» begrenset til pengetap og omfatter ikke psykiske skader (med mindre de er et resultat av en fysisk skade). I andre deler av verden, som i EU, gir en løsere tolkning av reglene passasjerene rett til å kreve kompensasjon for følelsesmessige skader. Disse forskjellene faller utenfor formålet med dette dokumentet. Vi anbefaler deg å søke profesjonell hjelp hvis du trenger mer informasjon.


Hvor mye har jeg krav på ved reiseforstyrrelser?

Kompensasjonsbeløpene i henhold til Montreal-konvensjonen beregnes på en bestemt måte. I stedet for å bruke dollar eller euro fastsettes beløpene i såkalte spesielle trekkrettigheter (SDR), som er en valuta for Det internasjonale pengefondet (IMF). Per januar 2017 var valutakursen som følger:

1 EUR = 0,78 SDR

1 USD = 0,74 SDR

Hvis flyselskapet er ansvarlig for skaden, må det kompensere deg for tapet du lider, opptil 4694 SDR (for tiden 6009,37 EUR eller 6329,68 USD).

Valutakursene varierer kontinuerlig, og kompensasjonsgrensene for Montreal-konvensjonen revurderes hvert femte år. For å sjekke valutakursene for andre valutaer eller for å få den mest oppdaterte informasjonen kan du besøke IMFs nettsider på:

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=SDRCV


Hvilken informasjon skal jeg innhente for å understøtte kravet?

Hvis du skal sende inn et krav om kompensasjon i henhold til Montreal-konvensjonen, er det viktig å samle inn og legge frem så mye bevis som mulig, for å gjøre prosessen så smertefri som mulig og minimere motstanden fra flyselskapet. Her er noen tips:

Ta vare på alle dokumenter relatert til den forstyrrede flyvningen, for eksempel e-billetter og ombordstigningskort.

Ta vare på kvitteringer som viser utgifter eller økonomiske tap som følge av flyforstyrrelsen.

Spør besetningen på bakken om informasjon om hva det er som forårsaker problemet. Jo mer spesifikt, desto bedre.

Gjør noen enkle notater om forstyrrelsen, inkludert den faktiske ankomsttiden ved din endelige destinasjon. All informasjon du kan samle inn – som bilder av avgangstavlen på flyplassen eller kommunikasjon fra flyselskapet som bekrefter forstyrrelsen – vil være nyttige i forbindelse med kravet ditt.

Du kan begynne kravprosessen så snart flyet ankommer ved destinasjonen. Ta bare kontakt med personalet på bakken når du lander. Du kan også sende inn kravet på et senere tidspunkt. Det første stedet du kan se, er på flyselskapets nettsider, der det skal finnes en del for kundeklager og krav.


Er det en tidsfrist for å sende inn et krav?

Ja. I henhold til Montreal-konvensjonen har du 2 år på deg til å sende inn et krav om tilbakebetaling av utgifter som følge av flyrforstyrrelser. Denne tidsperioden regnes fra ankomstdagen ved den endelige destinasjonen, datoen da flyet burde ha ankommet, eller datoen da flyet faktisk stoppet (hvis forskjellige datoer). Når det er sagt, vil vi ikke anbefale å vente for lenge. Jo før, desto bedre. Vi foreslår at du alltid sjekker transportvilkårene for det aktuelle flyselskapet, da de kan inneholde nyttig informasjon om tilbakebetalinger og andre fordeler enn pengeutbetaling.


Internasjonale rettigheter – Bagasjeproblemer


Hvilke flyvninger omfattes av Montreal-konvensjonen?

Montreal-konvensjonen gjelder for internasjonale flyvninger mellom land som slutter seg til reglene. Den er signert og anerkjent av over 120 land (og stadig kommer flere til) rundt om i verden, inkludert av USA og EU. De fleste store flyselskapsmarkeder slutter seg til konvensjonen, med enkelte viktige unntak (f.eks. Indonesia, Russland, Sri Lanka, Thailand og Vietnam). Medlemslisten endres fra tid til annen etter hvert som nye land kommer til. Disse endringene vil ikke alltid umiddelbart reflekteres i lenken ovenfor.

Konvensjonen gjelder også dersom både avreisested og destinasjon er innenfor et enkelt medlemsland, men bare når det er planlagt en mellomlanding i et annet land. Tenk deg for eksempel at du flyr mellom byer i et medlemsland som Kina med en mellomlanding i Vietnam. Flyvningen vil da omfattes av konvensjonen. Hvis du imidlertid hadde hatt en direkteflyvning uten mellomlanding, ville dette ikke vært å regne som en «internasjonal» flyvning og ville dermed ikke være dekket.


Hvilke typer bagasjeproblemer er dekket?

Skadede kofferter

Hvis innsjekkede kofferter eller kabinkofferter har blitt skadet mens de ble behandlet av flyselskapets personell, er flyselskapet ansvarlig for å reparere eller erstatte dem etter flyselskapets eget skjønn.

Forsinket bagasje

Hvis bagasjen din ikke kom frem til destinasjonen i tide, plikter flyselskapet å gi deg oppdatert informasjon om hvor bagasjen er. Hvis du i mellomtiden blir nødt til å kjøpe essensielle artikler som var i bagasjen, som toalettsaker, skal flyselskapet også tilbakebetale disse utgiftene. Ta vare på alle kvitteringer.

Tapt bagasje

Hvis flyselskapet mister bagasjen, plikter de å kompensere deg for kofferter og innholdet i dem opp til et visst beløp, forutsatt at du kan dokumentere hva som er mistet, og verdien av det. Etter 21 dager anses manglende bagasje som tapt, også dersom de kommer til rette senere.

Situasjoner forårsaket av passasjeren, er ikke dekket.

Flyselskapet skal ikke holdes ansvarlig dersom det kan påvises at passasjeren bidro til problemet på en eller annen måte, eller om en iboende feil eller et problem med bagasjen var en faktor i skaden eller tapet. Eksempler på dette kan være:

– feil eller utilstrekkelig bagasje som svikter under normal håndtering,

– pakkede gjenstander som av natur er skjøre eller farlige,

– overpakking av en koffert slik at den svikter.


Hvor stor kompensasjon har jeg krav på?

Valuta

I stedet for å bruke dollar eller euro fastsettes beløpene i såkalte spesielle trekkrettigheter (SDR), som er en valuta for Det internasjonale pengefondet (IMF). Per januar 2017 var valutakursen som følger:

1 EUR = 0,78 SDR

1 USD = 0,74 SDR

Ansvarsbegrensning

Kompensasjonsbeløpet forhandles mellom deg og flyselskapet, og vil variere avhengig av situasjonen. For bagasje fastsetter Montreal-konvensjonen flyselskapets ansvarsgrense per passasjer til 1131 SDR (for tiden 1447,93 EUR eller 1525,11 USD), så dette er sannsynligvis maksbeløpet i alle tilfeller. Flyselskaper vil også typisk forsøke å holde kostnadene nede ved å betale lavest mulig verdi for ulike gjenstander og nekte å dekke bestemte typer gjenstander i det hele tatt, for eksempel smykker eller elektronikk. For mer informasjon om hvilke gjenstander dette kan være, ber vi deg lese flyselskapets egne transportvilkår på deres nettsider.

Skadet bagasje

Etter å ha inspisert skadene på bagasjen din, vil flyselskapet tilby seg å erstatte gjenstanden eller utbedre skaden, avhengig av hva som er mest kostnadseffektivt for dem. Hvis de erstatter kofferten din, vil de mest sannsynlig tilby deg et nedsatt beløp basert på nåværende utsalgspris og hvor gammel kofferten er. Det samme gjelder for skadede gjenstander i bagasjen din, selv om det er viktig å merke seg at det er mange ting flyselskapene i de fleste situasjoner vil nekte å dekke overhodet, som skjøre gjenstander eller elektronikk.

Flyselskapet kan komme til å merke enkelte gjenstander med en såkalt «Limited Release Tag», som er deres måte å si at de ikke vil dekke gjenstanden på. Gjenstander som merkes på denne måten, er typisk ting som musikkinstrumenter, sportsutstyr, barnevogner eller andre store eller skjøre gjenstander. I henhold til Montreal-konvensjonen skal flyselskapet imidlertid være ansvarlig for alle gjenstander det aksepterer som bagasje, med mindre det er snakk om gjenstander som av natur blir lett skadet (som en glassvase uten beskyttende innpakning). Det er derfor iblant mulig å protestere hvis de forsøker å merke gjenstander med en «Limited Release Tag» slik at de eventuelt skal slippe å utbetale kompensasjon.

Forsinket og tapt bagasje

For forsinket bagasje kan du kreve tilbakebetaling av alle utgifter som følger av den forsinkede leveringen av koffertene dine, opp til 1131 SDR. Dette inkluderer ting som toalettsaker som du må kjøpe på nytt når du ikke har bagasjen din.

For tapt bagasje kan du kreve tilbakebetaling av kofferter og deres innhold (i tillegg til forsinkelsesutgiftene nevnt ovenfor) opp til 1131 SDR, forutsatt at du kan dokumentere gjenstandene. I begge tilfeller vil flyselskapet sannsynligvis forsøke å begrense kompensasjonsbeløpet basert på nedsatt verdi for gjenstander etter hvor gamle de er.

Ekstra dekning

Hvis du transporterer noe med verdi over grensen på 1131 SDR, har du muligheten til å erklære en høyere verdi for bagasjen din og gjenstander når du sjekker inn bagasjen på flyplassen. Flyselskapet vil vanligvis gi deg et høyere dekningbeløp mot et gebyr. Alternativt kan du ta ut en egen reiseforsikring som dekker skadet og tapt bagasje, selv om du sannsynligvis ikke vil få kompensasjon fra både flyselskapet og forsikringsselskapet. Det blir fra den ene eller den andre.

Valutakursene varierer kontinuerlig, og kompensasjonsgrensene for Montreal-konvensjonen revurderes hvert femte år. For å sjekke valutakursene for andre valutaer eller for å få den mest oppdaterte informasjonen kan du besøke IMFs nettsider på:

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=SDRCV


Hvilken informasjon skal jeg innhente for å understøtte kravet?

Her er noen tips du kan følge for å øke mulighetene til å lykkes:

Ta vare på alle dokumenter relatert til flyvningen, som e-billetter eller ombordstigningskort, kvitteringer på innsjekket bagasje, PIR-rapport og saksnummer.

Lag en liste over innholdet i bagasjen din, samt eventuell understøttende dokumentasjon som salgskvitteringer eller bilder av dine pakkede gjenstander.

Ta vare på kvitteringer for alt du må kjøpe for å erstatte nødvendige gjenstander i bagasjen, som toalettsaker o.l.


Er det en tidsfrist for å sende inn et krav?

Skadet bagasje

Rapporter skadene til flyselskapet så snart som mulig. Det beste er å gjøre det mens du fortsatt er på flyplassen, men du har 7 dager fra det tidspunktet du mottar bagasjen din, til å sende inn et skadekrav. Du må også presentere bagasjen for flyselskapet for inspeksjon før du eventuelt kan motta kompensasjon.

Forsinket bagasje

Hvis bagasjen din ikke dukker opp på bagasjebåndet, må du varsle flyselskapet så snart som mulig, helst før du forlater flyplassen. Du vil få et saksnummer og du må kanskje fylle ut en PIR-rapport (Property Irregularity Report). Ta vare på begge. Når du har mottatt bagasjen, har du 21 dager på deg til å sende inn et krav om tilbakebetaling.

Tapt bagasje

Hvis flyselskapet vedgår at bagasjen din er tapt, eller dersom den ikke dukker opp innen 21 dager etter flyvningen, regnes bagasjen offisielt som tapt – selv om den skulle komme til rette senere. På dette tidspunktet har du 2 år på deg til å sende inn et krav om tilbakebetaling i henhold til Montreal-konvensjonen fra reisedagen eller fra tidspunktet reisen din eventuelt skulle ha sluttet.

Hvis du trenger ytterligere detaljer og ønsker å lese nøyaktig hva Montreal-konvensjonen sier, kan du også lese den faktiske avtaleteksten.

AirHelp har vært omtalt i:

Dagens Næringsliv logoNRK logoAftenposten logoDagsavisen logo

AirHelp er en del av Association of Passenger Rights Advocates (APRA) som jobber for å promotere og ta hånd om dine rettigheter som passasjer.

Copyright © 2024 AirHelp

Sjekk kompensasjon

Alle flyselskaper