Har du mistet en korresponderende flyvning? Se hvilke rettigheter du har og om du er berettiget til opptil 600 € i kompensasjon

Hvis du tror du kan være berettiget til kompensasjon for en tapt korresponderende flyvning, må du først gjøre deg kjent med flypassasjerrettighetene dine.

Sjekk kompensasjon

Fortell oss mer om problemet med flyvningen.

Beregn kompensasjonen for forsinket flyvning helt gratis!

Alle flyselskaper

Alle land

Du betaler ingenting hvis vi ikke vinner saken

Tapte korresponderende flyvninger

Det kan skje at man mister en korresponderende flyvning, men det betyr ikke at du trenger å godta det. Vi kan fortelle deg hvilke rettigheter du har når reisen din ikke går som planlagt. Hvis tapet av den korresponderende flyvningen oppfyller bestemte betingelser, kan du ha krav på opptil 600 € i kompensasjon.


Tapte korresponderende flyvninger i EU: Hva skal du gjøre?

Passasjerer på flyvninger til eller fra EU bør gjøre følgende når de kommer for sent til en korresponderende flyvning:

 • Forsikre deg om at alle flyvningene er booket med samme bookingreferanse, og ikke hver for seg.

Hvis du kjøpte flyvningene hver for seg (ikke med samme bookingreferanse), har du ikke krav på kompensasjon.

 • Sjekk om du kom mer enn tre timer for sent til den endelige destinasjonen din.

Du må være mer enn tre timer forsinket til den endelige destinasjonen for å ha krav på kompensasjon.

 • Spør hvorfor flyvningen ble forsinket.

Jo mer detaljert begrunnelsen er, jo bedre. Hvis de sier at det var på grunn av «driftsproblemer» eller «sikkerhetshensyn», bør du be om flere detaljer. Denne informasjonen er viktig hvis du skal fremme krav om kompensasjon. Hvis forsinkelsen som førte til at du mistet den korresponderende flyvningen skyldtes ekstraordinære omstendigheter som ekstremvær, medisinske nødssituasjoner eller streik, vil dette med rette regnes som utenfor flyselskapets kontroll. Det samme gjelder restriksjoner på lufttrafikkontrollen, feil på flyplassradaren, sabotasje og terrorisme. Flyselskapene holdes kun ansvarlig for ting de selv kan påvirke.

 • Bruk vår gratis kompensasjonssjekk og se om du er berettiget til kompensasjon for den tapte korresponderende flyvningen.

Vil du vite mer? Finn all informasjon om tapte korresponderende flyvninger i EU og lær mer om dine flypassasjerrettigheter.


Tapte korresponderende flyvninger i USA: Hva skal du gjøre?

Reisende på innenlandsflyvninger i USA har få rettigheter når det gjelder tapte korresponderende flyvninger. Du kan imidlertid være berettiget til kompensasjon hvis den korresponderende flyvningen din er innom Europa. Her har du noen tips:

 • Ta vare på ombordstigningskortet og andre reisedokumenter.

Hvis du ikke har ombordstigningskortet, kan du bruke et annet reisedokument med en bookingreferanse. Dette er en sekssifret referanse som flyselskapet har tilknyttet reservasjonen din, og den kan inneholde både bokstaver og tall.

 • Du bør forhandle med flyselskapet om en kompensasjon for problemene dine.

Amerikanske flyselskaper er ikke forpliktet til å gi deg noe som helst, men det skader ikke å spørre. Hvis du er villig til å mase litt, kan det hende du kan få en liten kompensasjon, spesielt hvis du er medlem av et lojalitetsprogram eller lignende.

 • Sjekk om den korresponderende flyvningen din er innom Europa.

Ett eksempel kan være at du flyr fra Europa til USA med et amerikansk flyselskap, med en overgang i USA. Den første delen av turen, fra EU til USA, vil åpenbart være kvalifisert for kompensasjon i henhold til EU-forordning (EF) 261. Den andre flyvningen – mellom to amerikanske byer – er imidlertid ikke dekket, selv om de to flyvningene er med samme flyselskap og er bestilt i samme reservasjon (under samme bookingreferanse).

 • Bruk vår gratis kompensasjonssjekk og se om du er berettiget til kompensasjon for den tapte korresponderende flyvningen.


Tapte korresponderende internasjonale flyvninger: Hva skal du gjøre?

Ved internasjonale flyvninger bør du gjøre følgende når du kommer for sent til en korresponderende flyvning:

 • Ta vare på ombordstigningskortet og andre reisedokumenter.

Hvis du ikke har ombordstigningskortet, kan du bruke et annet reisedokument med en bookingreferanse. Dette er en sekssifret referanse som flyselskapet har tilknyttet reservasjonen din, og den kan inneholde både bokstaver og tall.

 • Spør hvorfor flyvningen ble forsinket.

Jo mer detaljert begrunnelsen er, jo bedre. Hvis de sier at det var på grunn av «driftsproblemer» eller «sikkerhetshensyn», bør du be om flere detaljer. Denne informasjonen er viktig hvis du skal fremme krav om kompensasjon. Hvis forsinkelsen som førte til at du mistet den korresponderende flyvningen skyldtes ekstraordinære omstendigheter som ekstremvær, medisinske nødssituasjoner eller streik, vil dette med rette regnes som utenfor flyselskapets kontroll. Det samme gjelder restriksjoner på lufttrafikkontrollen, feil på flyplassradaren, sabotasje og terrorisme. Flyselskapene holdes kun ansvarlig for ting de selv kan påvirke.

 • Behold kvitteringene hvis innstilte flyvninger fører til at du får ekstra utgifter.

Du kan ha krav på å få dekket utgifter som følge av flyproblemene hvis du for eksempel får uventede kostnader eller ikke får brukt en forhåndsbetalt reservasjon, hotellbestilling eller leiebil. Kvitteringene vil være til hjelp hvis du vil kreve kompensasjon.

 • Sjekk om den korresponderende flyvningen din er innom Europa.

La oss se på et eksempel på en tapt korresponderende flyvning, der du reiser fra Los Angeles til Warszawa, via New York og Frankfurt.

Den første flyvningen er med et amerikansk flyselskap, f.eks. Delta, og de siste to flyvningene er med det EU-baserte selskapet Lufthansa. Dersom flyvningen fra Frankfurt til Warszawa er forsinket med mer enn tre timer, blir de siste to flyvningene vanligvis tatt med i beregningen av den kvalifiserte strekningen. Den blir altså fra New York til Warszawa.

Problemet oppsto på en flyvning som dekkes av EF 261. Siden Lufthansa også var ansvarlig for flyvningen fra New York til Frankfurt, vil denne vanligvis inkluderes, selv om problemet oppsto etter denne flyvningen.

Hvis forsinkelsen derimot ble forårsaket av flyvningen fra Los Angeles til New York, er denne ikke dekket av EF 261. Selv om denne regelen vanligvis følges, vil enkelte nasjonale domstoler tolke forskriften annerledes og ikke inkludere tidligere korresponderende flyvninger i den kvalifiserte strekningen.

Bruk vår gratis kompensasjonssjekk og se om du er berettiget til kompensasjon for den tapte korresponderende flyvningen.

AirHelp har vært omtalt i:

Dagens Næringsliv logoNRK logoAftenposten logoDagsavisen logo

AirHelp er en del av Association of Passenger Rights Advocates (APRA) som jobber for å promotere og ta hånd om dine rettigheter som passasjer.

Copyright © 2024 AirHelp

Sjekk kompensasjon

Alle flyselskaper