Hvordan fungerer AirHelps gebyrer?

AirHelp tilbyr to rimelige alternativ:

Du betaler ingenting hvis vi ikke vinner saken, der gebyret er basert på kompensasjonen vi vinner for deg, eller et rimelig årsmedlemskap: AirHelp Plus.

 • Du betaler ingenting hvis vi ikke vinner saken

  Du får: Opptil 65 %

  65%

  • Gebyr basert på hvor mye kompensasjon vi vinner for deg

  • Standardgebyr: (tilsvarer) 35 %

  • Saksbehandlingsgebyr: (tilsvarer) +15 %

  Sjekk kompensasjon
 • AirHelp Plus

  Du får: 100 %

  100%

  • Fra 39,99 euro per år

  • Få alle tjenestene fra AirHelp gratis

  • Send så mange krav du vil

  • Må kjøpes før flyforstyrrelsen

  Se planene våre
 • Vær oppmerksom på at hvis kravet ditt faller inn under brasiliansk lovgivning, må du se vår Brasilianske prislisten vår

eksempel

Se for deg at AirHelp skaffer deg 600 euro i kompensasjon

Du betaler ingenting hvis vi ikke vinner saken

Standard

Du får

390 euro | 65 %

Vårt gebyr

210 euro | 35 %

65%

Prosesshandling*

Du får

300 euro | 50 %

Vårt gebyr

300 euro | 50 %

* Standard +15 %

50%


AirHelp Plus

I alle tilfeller

Du får

600 euro | 100 %

Vårt gebyr

0 euro | 0 %

100%

Informasjon om Standardgebyr og Prosessgebyrer

Hva er inkludert i standardgebyret?

Standardgebyret dekker alt som skal til for å få kompensasjonen din i et standardkrav.

Mer enn 400 medarbeidere i AirHelp-teamet står klare til å håndtere alle detaljene i kravet ditt, fra å validere dokumentene dine og sjekke detaljer om vær og flyrapporter, til å sette sammen en sak og forhandle med flyselskapet.

Vi holder deg oppdatert underveis, og er tilgjengelig 24/7 dersom du lurer på noe.


Hva er inkludert i saksbehandlingsgebyret?

Dersom et flyselskap ikke vil samarbeide, er vi klare til å bringe saken din for en domstol.

En rettssak kan koste opptil 1000 euro: det er mange regninger du aldri ser, fra advokater til rettsgebyrer eller offisielle dokumentoversettelser. I stedet legger vi på et lite gebyr på 15 % for å dekke disse kostnadene.

Husk at våre gebyrer aldri utgjør mer enn 50 % av din kompensasjon. Og hvis vi ikke vinner, koster det deg ingenting.

Hvorfor velge AirHelp?

 • Frem kravet selv


  • Gratis

  • Tidkrevende og stressende

  • Må håndtere kompliserte flyselskapsprosesser alene

  • Må finne ut av loven selv

  • Bortkastet tid hvis du taper

 • ENKELT

  Krev med AirHelp


  • Rimelige gebyrer

  • Vi håndterer kravet for deg, inkludert alt papirarbeid og forhandlinger

  • Spesialister på passasjerrettigheter og kompensasjon

  • Risikofritt – du betaler ingenting hvis vi ikke vinner kompensasjon for deg

  • Vi dekker juridiske kostnader. Enten vi vinner eller taper, dekker AirHelp alle juridiske kostnader, som kan være så mye som 1000 euro

  Sjekk kompensasjon
 • Bruk en Advokat


  • Håndterer kravet for deg

  • Kostbar advokat og mulige rettsgebyrer

  • De fleste advokatene er ikke spesialister på passasjerrettigheter

  • Må fortsatt betale gebyrer hvis du taper – og du kan måtte betale flyselskapets advokatgebyrer også

ALLE DETALJER

Våre gebyrer

1. INNLEDNING

 1. Våre gebyrer er den fullstendige listen vår over priser som spesifiserer hvordan AirHelp vil ta betalt for å levere Tjenestene våre til deg. Les dem nøye.

 2. Vi anbefaler at du ikke bruker noen av AirHelps tjenester før du har lest og forstått Vilkårene,, Personvernerklæringen og Våre gebyrer. Hvis du har spørsmål eller er i tvil om noe, kan du kontakte oss på [email protected], eller du kan ta en titt på vår Vanlige spørsmål

 3. Vær oppmerksom på at dersom Kravet ditt gjelder en flyvning med en endelig destinasjon eller avgang i Brasil, kan bruken din av Tjenestene være underlagt Brasilianske vilkår og betingelser og den Brasilianske prislisten vår kan gjelde.

2. DEFINISJONER

Våre gebyrer skal leses i forbindelse med Vilkårene,, der du finner alle de definerte begrepene som brukes i Våre gebyrer.

3. GRATISTJENESTER

AirHelp vil ikke kreve noen gebyrer for Berettigelsestjenesten, Informasjonstjenesten eller i tilfeller der Kompensasjonstjenesten ikke resulterer i at du mottar Flykompensasjon.

4. SERVICEGEBYRER FOR KOMPENSASJONSTJENESTE

 1. Kompensasjonstjenesten er når AirHelp hjelper deg med å skaffe Flykompensasjon fra Flyselskapet. AirHelps modell er basert på at du ikke betaler noe hvis vi ikke vinner saken. Dette betyr at når vi leverer Kompensasjonstjenesten, vil AirHelp kun belaste deg når vi lykkes i å skaffe deg Flykompensasjon fra Flyselskapet.

 2. Det finnes to typer gebyrer som AirHelp kan kreve i forbindelse med Kompensasjonstjenesten. Først belaster vi deg for Servicegebyret, og hvis det er nødvendig for oss å starte Prosesshandling, belaster vi deg også for Prosessgebyret. Disse gebyrene trekkes fra det totale Flykompensasjonsbeløpet som AirHelp klarer å skaffe fra Flyselskapet. 

  Kompensasjonstjeneste (Gebyr som en del av Flykompensasjonsbeløpet)
  Servicegebyr*: 35 %
  Prosessgebyr*: 15 %
  *Inkludert mva

 3. AirHelp Plus-medlemmer betaler verken Servicegebyret eller Prosessgebyret for Kompensasjonstjenesten. AirHelp Plus-medlemmer betaler Medlemsgebyrene som står oppført nedenfor.

  I klausulene nedenfor finner du en forklaring på hvordan det fungerer:

 4. Servicegebyr

  For hvert Krav der vi lykkes i å skaffe Flykompensasjon, utgjør Servicegebyret 35 % av den totale Flykompensasjonen, inkludert gjeldende mva.

 5. Prosessgebyr

  Prosessgebyret er et gebyr som AirHelp kun belaster deg dersom en Prosesshandling var nødvendig for å tilby Kompensasjonstjenesten. Prosessgebyret er 15 % av den totale Flykompensasjonen, inkludert gjeldende mva. Gebyret trekkes fra Flykompensasjonen din, i tillegg til Servicegebyret.

 6. Rettslige utgifter

  Å gå videre med Kravet ditt via en Prosesshandling krever ofte at AirHelp må pådra seg Rettslige utgifter og, avhengig av jurisdiksjon, betale rettsgebyrer. Når dette er tilfellet, vil AirHelp betale de Rettslige utgiftene og rettsgebyrene på dine vegne. Hvis AirHelp klarer å skaffe Flykompensasjon gjennom Prosesshandling, vil AirHelp be retten om å kreve at Flyselskapet tilbakebetaler Rettslige utgifter og rettsgebyrer. Hvis retten tildeler Rettslige utgifter og/eller rettsgebyrer, skal AirHelp ha rett til å beholde disse beløpene. Alternativt, i tilfeller der AirHelp ikke lykkes gjennom Prosesshandling, kan retten tildele Rettslige utgifter til Flyselskapet. Hvis dette skjer, vil AirHelp betale Flyselskapets Rettslige utgifter.

  AirHelp vil ikke belaste deg for Rettslige utgifter eller rettsgebyrer, unntatt som beskrevet i seksjonene Tilbakekalling og Oppsigelse i Vilkårene,, der AirHelp forbeholder seg retten til å belaste deg for Rettslige utgifter kun når du har valgt å Tilbakekalle Kompensasjonstjenesten etter at AirHelp allerede har startet Prosesshandling, eller når du har brutt Vilkårene.  

 7. Merknad til danske kunder

  Hvis du er en Kunde som befinner deg i Danmark, finnes det faste satser for gebyrene som AirHelp belaster deg for Kompensasjonstjenesten. Servicegebyret er fastsatt til et beløp som typisk tilsvarer 35 % av den totale Flykompensasjonen. 

  Prosessgebyret er fastsatt til et beløp som typisk tilsvarer 15 % av den totale Flykompensasjonen.

  Beløpene finner du her.

  Både Servicegebyret og Prosessgebyret inkluderer mva.

 8. Merknad til svenske kunder

  Hvis du er en Kunde som befinner deg i Sverige, og Kravet ditt sendes inn til den svenske domstolen på dine vegne, vil AirHelp betale egenandelen i ditt navn. Det kan være nødvendig å engasjere en Advokat i Prosesshandlingen før Kravet sendes inn til retten. De Rettslige utgiftene for Advokatens tid er i overensstemmelse med gjeldende standard timespris. Mer informasjon om standard timespris er tilgjengelig her.

  Hvis AirHelp vinner saken din gjennom Prosesshandling, kan AirHelp anmode om, gjennom retten, at Flyselskapet tilbakebetaler de Rettslige utgiftene. I dette tilfellet vil de Rettslige utgiftene som tilkjennes av retten tilhøre AirHelp for å dekke de Rettslige utgiftene som innledningsvis ble betalt av AirHelp. Hvis AirHelp ikke vinner saken din, er AirHelp ansvarlig for å betale de Rettslige utgiftene, og du skal ikke betale dette gebyret til AirHelp. 

 9. Goodwill-krav

  I tilfeller der AirHelp har skaffet Flykompensasjon for et Goodwill-krav, vil vi belaste deg et gebyr på 29.99 dollar. AirHelp vil gi avkall på dette gebyret når Flykompensasjonen er (i) monetær og mindre enn 30,00 dollar, eller (ii) i naturalia og mindre enn 3000 lojalitetspoeng.

5. GEBYRER FOR AIRHELP PLUS-MEDLEMSKAP

 1. Hvis du er et AirHelp Plus-medlem, slik det er beskrevet i Vilkårene,, har du rett til å motta AirHelp Plus-tjenestene, inkludert Kompensasjonstjenesten, uten å måtte betale enten Servicegebyret eller Prosessgebyret når du mottar Flykompensasjon som et Medlem.

 2. Hvis du er et AirHelp Plus-medlem og AirHelp bestemmer seg for å gå videre med et Goodwill-krav på dine vegne, vil vi gi avkall på gebyret for Goodwill-krav.

 3. Standard Medlemsgebyrer for de ulike AirHelp Plus-planene og abonnementet du har kjøpt, er som følger: 

  Essential AirHelp Plus-plan:
  Enkeltbooking: *
  Årlig: 24,99 euro 

  Complete AirHelp Plus-plan:
  Enkeltbooking: *
  Årlig: 64,99 euro 

  *Gebyrene for Medlemskaper for enkeltbookinger avtales mellom deg og reisebyråene eller andre selskaper som har solgt deg Medlemskapet som beskrevet i seksjonen nedenfor.

 4. Hvis du har fått tilbud om et spesielt Medlemsgebyr, viser vi til vilkårene for det relevante gebyret.

6. SPESIALGEBYRER FOR KUNDER FRA REISEBYRÅER ELLER ANDRE SELSKAPER

Bruken din av AirHelp sine Tjenester er alltid underlagt Vilkårene,, men hvis du har inngått en avtale med et reisebyrå, reiseleverandør eller en annen enhet som gir deg rett til andre betalingsvilkår, eller i tilfeller der enheten vil gjennomføre betalinger til AirHelp på dine vegne, kan gebyrstrukturen, utbetalingsalternativene, valutavekslingen og Tjenestene inkludert i Medlemskapet ditt være avhengig av disse vilkårene. Det sammenlagte totalbeløpet for Servicegebyret og Prosessgebyret du blir belastet vil imidlertid ikke under noen omstendigheter overskride det sammenlagte totalbeløpet for Servicegebyret og Prosessgebyret som er beskrevet ovenfor.

7. FULLSTENDIG BELØP FOR FLYKOMPENSASJON

 1. AirHelp vil alltid betale deg det fullstendige beløpet vi har mottatt som Flykompensasjon for Kravet ditt, minus Våre gebyrer («Ditt fullstendige beløp»). 

 2. Hvis Kompensasjonstjenesten er opprettet under europeisk Flypassasjerlovgivning, vil AirHelp betale det Fullstendige beløpet i euro (€).

 3. Hvis Kompensasjonstjenesten er opprettet under en annen Flypassasjerlovgivning, vil AirHelp alltid betale deg Ditt fullstendige beløp i valutaen som er gjeldende under lovgivningen, eller der det er tilbudt av AirHelp, når du velger valutaen tilknyttet bostedslandet ditt.  

 4. Dersom Flyselskapet betaler Flykompensasjonen i en annen valuta enn den som er spesifisert ovenfor, vil beløpet bli konvertert av betalingsleverandøren med deres egne vekslingskurser eller vekslingskurser hentet fra finansinstitusjonene de samarbeider med. AirHelp vil ikke belaste deg for ekstra bankprovisjoner eller -gebyrer.

 5. Det endelige beløpet vil variere avhengig av datoen for når Flyselskapet sendte overføringen til AirHelp.

8. INTERNASJONALE BANKOVERFØRINGER 

 1. AirHelp tilbyr internasjonale bankoverføringer via en AirHelp tredjepart helt uten ekstra kostnader. AirHelp vil imidlertid ikke dekke ekstra gebyrer eller kostnader som belastes deg av andre betalingsmellomledd eller mottakerbanker. Det kan være at banken din tar et valutavekslingsgebyr. 

 2. I de fleste tilfeller vil Flykompensasjonen bli overført til deg i euro (€). Det kan derfor være at du mottar et annet beløp på bankkontoen din ved mottakelsen av Ditt fullstendige beløp hvis beløpet måtte veksles til en annen valuta av banken din eller et annet mellomledd. AirHelp har ikke mulighet til å kontrollere valutavekslingsgebyrene eller bestemme hvordan eller når beløpene skal konverteres til en annen valuta under overføring eller ved mottak.

9. SJEKKBETALINGER I AMERIKANSKE DOLLAR

For personer bosatt i USA, tilbyr AirHelp sjekkbetalinger i amerikanske dollar som en utbetalingsmetode av Flykompensasjon. Under disse omstendigheter vil ikke AirHelp belaste deg eventuelle ekstra gebyrer for å utføre sjekkbetalinger i amerikanske dollar. AirHelp vil imidlertid ikke dekke eller være ansvarlig for eventuelle ekstra gebyrer eller kostnader knyttet til innløsing av sjekken.

10. MERVERDIAVGIFT (mva)

Alle gebyrer og avgifter oppgitt i Våre gebyrer, inkluderer gjeldende mva med mindre annet er oppgitt.

Den engelskspråklige versjonen av Våre gebyrer er gjeldende dersom det forekommer motsetninger i versjoner på andre språk.Oppdatert: 7. september 2023.
Versjon: F2.23_EN

AirHelp har vært omtalt i:

Dagens Næringsliv logoNRK logoAftenposten logoDagsavisen logo

AirHelp er en del av Association of Passenger Rights Advocates (APRA) som jobber for å promotere og ta hånd om dine rettigheter som passasjer.

Copyright © 2024 AirHelp

Sjekk kompensasjon

Alle flyselskaper