SAS Scandinavian Airlines-streik: kompensasjon

Hvis du har blitt rammet av en SAS Scandinavian Airlines-streik, har du kommet til rett sted. Du kan ha krav på opptil 600 euro i kompensasjon hvis du opplevde forsinkelser eller innstillinger på grunn av streik i flyselskapet. Vi kan hjelpe deg med kravet i henhold til EUs lovgivning.

Avgangsflyplass

Endelig ankomstflyplass

Sjekk kompensasjon

eller

Skann strekkoden på ombordstigningskortetLast opp ombordstigningskort

Alle flyselskaper

Alle land

Du betaler ingenting hvis vi ikke vinner saken

Har du blitt rammet av en SAS Scandinavian Airlines-streik?

Alle flyselskaper

Alle land

Du betaler ingenting hvis vi ikke vinner saken


Kompensasjon ved SAS Scandinavian Airlines-streik: Kjenn dine rettigheter

Som flypassasjerer er vi beskyttet av EU-loven EF nr. 261. Den holder flyselskaper økonomisk ansvarlig for flyforstyrrelser som de er ansvarlige for. Dette innbefatter problemer på grunn av streik blant flyselskapets ansatte. Dersom flyvningen din har blitt innstilt på grunn av streik, kan du derfor har krav på kompensasjon i henhold til forskriftene i EU-forordning 261/2004. Lovverket for slike situasjoner ble tydeliggjort så sent som i 2018. EU-domstolen i Luxembourg avgjorde at man har krav på kompensasjon ved flyforstyrrelser som skyldes streik blant de ansatte i flyselskapet, ettersom flyselskapet anses som ansvarlig for adferden til sine egne ansatte.

Du kan lese mer om EF nr. 261 og flypassasjerrettighetene dine her


Berettiget til kompensasjon ved SAS Scandinavian Airlines-streik

Når har jeg krav på kompensasjon ved flystreik i SAS Scandinavian Airlines?

Du har krav på kompensasjon ved flystreik dersom:

 • Det ble problemer med flyvningen på grunn av streik blant de ansatte i SAS Scandinavian Airlines.

 • Flyvningen enten ble forsinket med tre timer eller mer, eller ble innstilt mindre enn 14 dager før planlagt avgang.

 • Du hadde en bookingbekreftelse for flyvningen.

 • Hendelsen fant sted i løpet av de tre siste årene.

 • Du godtok en alternativ flyvning og den nye ankomsttiden avvek betydelig fra den opprinnelige flyreisen.

Streik blant flyselskapets ansatte betyr streiker som omfatter de ansatte i SAS Scandinavian Airlines. Det vil si piloter, kabinpersonale, flyselskapets ingeniører og andre ansatte som jobber direkte for SAS Scandinavian Airlines. Dersom du bestiller en flyvning som rammes av en flystreik, kan du ha krav på kompensasjon fra SAS Scandinavian Airlines for problemene dette forårsaket.

Vi mener at flypassasjerenes rettigheter alltid må komme først – dersom en streik i SAS Scandinavian Airlines fører til at flyvningen din blir forsinket eller innstilt, eller at du blir nektet ombordstigning, kan du kreve kompensasjon.

Når har jeg ikke krav på kompensasjon ved streik i SAS Scandinavian Airlines?

Du er ikke berettiget til kompensasjon dersom SAS Scandinavian Airlines ikke er ansvarlig for streiken. For eksempel:

 • streik blant sikkerhetspersonell på flyplassen

 • streik blant bagasjepersonell

 • streik blant flygeledere

 • streik forårsaket av politisk uro

Mens SAS Scandinavian Airlines streik blant flyselskapets ansatte er SAS Scandinavian Airlines sitt ansvar, blir alle andre streiker ansett som “ekstraordinære omstendigheter”. Ekstraordinære omstendigheter er hendelser eller situasjoner som er fullstendig utenfor flyselskapets kontroll og som ikke kan unngås, selv om rimelige tiltak har blitt tatt for å beskytte seg mot dem. I slike tilfeller kan ikke SAS Scandinavian Airlines lastes.

Sjekk med AirHelp om du har krav på kompensasjon ved streik i SAS Scandinavian Airlines!

Er du usikker på om flyvningen din kvalifiserer for kompensasjon på grunn av flystreik? Lovene og unntakene er mange. For et raskt og enkelt svar på om flyvningen din gir krav på kompensasjon, kan du legge inn opplysningene dine i vår kompensasjonssjekk. Vi gir deg beskjed om flyvningen din kvalifiserer og hvor mye du har krav på. Du kan også bruke oss til å håndtere kravet for deg.

Har du krav på kompensasjon?

Alle flyselskaper

Alle land

Du betaler ingenting hvis vi ikke vinner saken

Hva med tidligere SAS Scandinavian Airlines-streiker?

Hvis du har blitt rammet av en SAS Scandinavian Airlines-streik de siste tre årene, kan du ha krav på kompensasjon.

Se listen nedenfor, eller ta kompensasjonssjekken vår for å se om du er berettiget:


Hvor stor er kompensasjonen ved en SAS Scandinavian Airlines-streik?

Hvor stor kompensasjonen er, avhenger av dine individuelle omstendigheter, men du kan ha krav på hele 600 euro per person. Klikk på problemet du opplevde for å få mer informasjon.

SAS Scandinavian Airlines-streik og kompensasjon ved innstilt flyvning

Noen ganger kan streik blant SAS Scandinavian Airlines-ansatte føre til at flyvningen din blir innstilt. Dersom flyvningen din har blitt innstilt på grunn av streik, kan du ha krav på kompensasjon! Du har krav på kompensasjon dersom flyselskapet har gitt deg beskjed mindre enn 14 dager før planlagt avgang for flyvningen, og ikke har kunnet tilby deg en alternativ flyvning med ankomst til noenlunde samme tid.

Under 2 timer2–3 timer3–4 timerOver 4 timerKom aldri fremDistanse
125€ 250€ 250€ 250€ 250€Alle flyvninger på 1500 km eller mindre
200€200€400€400€400€Flyvninger mellom EU-land på over 1500 km
200€200€400€400€400€Flyvninger utenfor EU-land på mellom 1500 og 3500 km
300€300€600€600€600€Flyvninger utenfor EU-land på over 3500 km

Du kan lære mer om flyinnstillinger og rettighetene dine her.

SAS Scandinavian Airlines streik og erstatning for forsinket flyging

SAS Scandinavian Airlines-streiker kan noen ganger forårsake store forsinkelser og påvirke ankomsten til den endelige destinasjonen. Du har krav på kompensasjon dersom flyvningen er forsinket med tre timer eller mer.

Hvor mye kan du ha krav på når flyvningen med SAS Scandinavian Airlines er forsinket?

Under 3 timer3–4 timerOver 4 timerKom aldri fremDistanse
€ –250€250€250€Alle flyvninger på 1500 km eller mindre
€ –400€400€400€Flyvninger mellom EU-land på over 1500 km
€ –400€400€400€Flyvninger utenfor EU-land på mellom 1500 og 3500 km
€ –300€600€600€Flyvninger utenfor EU-land på over 3500 km

Du kan lære mer om kompensasjon ved flyforsinkelser her her.

Kompensasjon ved nektet ombordstigning

Under en flystreik vil du kunne bli nektet ombordstigning fordi flyet er overbooket. Hvis du blir nektet ombordstigning mot din vilje, kan du ha krav på kompensasjon. Du kan lære mer om kompensasjon ved nektet ombordstigning her.


Viktige passasjerrettigheter ved en SAS Scandinavian Airlines-streik

Du har rett til forpleining og innkvartering

Når du opplever problemer med en flyvning på grunn av streik i et flyselskap, har du “rett til forpleining og innkvartering”. Avhengig av hvor lang forsinkelsen er, skal SAS Scandinavian Airlines tilby deg nødvendige ting som:

 • Måltider og forfriskninger.

 • Tilgang til kommunikasjon, inkludert to telefonsamtaler, faksbeskjeder eller e-poster.

 • Innkvartering på overnattingssted, inkludert transport til og fra flyplassen til hotellet, hvis nødvendig.

Alternativ flyvning og tilbakebetaling

Dersom flyvningen blir innstilt eller er over fem timer forsinket, har du rett til å trekke deg fra flyturen og motta en fullstendig refusjon av billettprisen.

Hvis flyet ble innstilt har du også mulighet til å ta et alternativ fly, organisert av SAS Scandinavian Airlines, for å komme deg til destinasjonen. Du kan lese mer om ombestilling og refusjoner her.

Se om flyvningen din kvalifiserer nå.

Alle flyselskaper

Alle land

Du betaler ingenting hvis vi ikke vinner saken


Hvorfor AirHelp?

AirHelp…

 • Er verdensledende når det gjelder kompensasjonskrav i forbindelse med flyreiser.

 • Har advokater i mer enn 30 land.

 • Bruker toppmoderne teknologi for å følge opp hvert krav.

 • Gjør kravprosessen stressfri

 • Krever ingen betaling hvis vi ikke vinner saken.

 • Gjør flyreiser bedre.

Streik i flyselskaper kan medføre problemer med flyvninger, og du har krav på kompensasjon hvis du blir berørt. AirHelp gjør kravprosessen enkel og stressfri. Vi gjør alt grovarbeidet for deg!

AirHelp er en verdensleder når det gjelder kompensasjonskrav i forbindelse med flyreiser. Vi har advokater i mer enn 30 land, og gir kundestøtte på 16 språk. Vi bruker nyskapende teknologi til å vurdere og følge opp hvert krav, slik at vi kan arbeide raskt og effektivt med kravet ditt.

Dessuten tar vi kun betalt dersom vi vinner, slik at du ikke har noe å tape. Hvis du trenger hjelp til å få kompensasjon på grunn av en SAS Scandinavian Airlines-streik, er det bare å fylle ut skjemaet i dag.

Vi er alltid klare til å hjelpe deg.


Om SAS Scandinavian Airlines

Scandinavian Airlines er et skandinavisk flyselskap som driver multinasjonalt i de tre skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark, og fungerer som nasjonalflyselskap for disse landene.

Hovedkontor SAS Scandinavian Airlines

Stockholm, Sweden

Airline IATA Code: SK

Addresse: SAS Head Office, Frösundaviks Allé 1, 195 87 Stockholm, Sweden

Nettsted: https://www.flysas.com/

Twitter: https://twitter.com/sas


AirHelp har vært omtalt i:

Dagens Næringsliv logoNRK logoAftenposten logoDagsavisen logo

AirHelp er en del av Association of Passenger Rights Advocates (APRA) som jobber for å promotere og ta hånd om dine rettigheter som passasjer.

Copyright © 2024 AirHelp

Sjekk kompensasjon

Alle flyselskaper